EjdExplorer

<< Klik for at vise indholdsfortegnelsen >>

Navigation:  »Øverste kapitel«

EjdExplorer

EjdExplorerIcon

 

EjdExplorer fungerer både som selvstændig applikation med udtræksmuligheder af enkeltejendomme eller masseudtræk og i en version med GISintegration fra MapInfo, ArcGIS, QGIS og Microstation.

 

EjdExplorer er et program til opslag i ejendomsservices som LOIS og OIS WebService. Ejendomsdata kan også kombineres med CVR og CPR data.

 

Denne manual er udarbejdet som en reference-manual. Dvs. brugerfladen gennemgås fra top til bund og fra venstre til højre.

 

Muligheder

Med EjdExplorer er det muligt at:

Se ejendomsdata fra LOIS-databasen.

Forespørge på informationer i LOISdatabasen, herunder oplysninger fra CPR og CVR.

Foretage egne udtræk fra LOISdatabasen, på tværs af registre og med geografiske kriterier.

Præsentere informationer, både i tabelform og på et kort.

 

EjdExplorer indeholder funktioner, som lader brugeren undersøge informationer om en enkelt ejendom, eller definere egne udtræk, med de felter som ønskes, til en bestemt opgave.

 

Søgemuligheder

Det er muligt, at foretage en søgning enten via udpegning i kort eller via adresse, matrikel eller ejendomsnummer.

 

Adresseudtræk

Med EjdExplorer er det muligt at danne lister ud fra de forskellige søgemuligheder, der findes i programmet. Listerne kan eksporteres til f.eks. et Excel regneark, så det kan bruges til brevfletning.

 

Borgersøgning

Med EjdExplorer er det muligt at fremsøge borger oplsyninger, såfremt du benytter LOIS, og har adgang til CPR data. Det er muligt at se relationer, ejendomme, hændelser og meget mere.

 

Virksomhedssøgning

Med EjdExplorer er det muligt at fremsøge virksomhedsoplysninger, såfremt du benytter LOIS, og har adgang til CVR data. Det er muligt at se relationer, ejendomme, hændelser og meget mere.

 

Forespørgselsbygger

EjdExplorer består af 2 udtræksdele, et masseudtræk samt en SQL-del.

 

På fanen Masseudtræk hjælper EjdExplorer automatisk brugeren med at joine de forskellige views, fra forskellige niveauer i registrene, således at brugeren bliver guided i udtrækket.

 

Der vælges først hvilke views, der ønskes information fra. Der kan udtrækkes informationer for samtlige ejendomme i kommunen, men der kan også opstilles kriterier for, hvilke ejendomme som ønskes medtaget. Et eksempel kunne være udtræk, der viser de ejendomme, som kommunen ejer.

 

Det er ligeledes muligt at foretage et udtræk, som baserer sig på en geografisk udvælgelse. Dette kan ske ved at markere ejendommene i kortet, og derefter vælge hvilke informationer der ønskes om de udvalgte ejendomme. Dette kan eksempelvis være aktuelt i forbindelse med, at der skal skrives til borgerne i forbindelse med høring af en lokalplan. Det vil da være muligt at få adresserne på de udvalgte ejendomme, bygninger eller

er. Udtrækket kan flettes med et brev og kan derved danne grundlag for udsendelse til høring. Det er ligeledes muligt at gemme forespørgslerne.

 

Gemte forespørgsler

I forespørgselsbyggeren kan udvalgte forespørgsler gemmes som gemte forespørgsler. For brugere, der skal kunne kører disse gemte forespørgsler, er dette faneblad en nem og direkte både, at få udført disse forespørgsler.

 

SQL

Fanen SQL er en ren SQL-skrivning, hvor der kan oprettes views, stored procedures og forespørgsler m.m.

 

CAD/GIS-integration

EjdExplorer understøtter kobling til MicroStation, ArcGIS, MapInfo, QGIS. 2-vejs kommunikation.

 

Integration til andre desktopapplikationer og webapplikationer

WebGIS samt andre eksterne programmer. 1-vejs kommunikation.

 

Se installationsvejledning i følgende afsnit:

Installationsvejledning

 

I nedenstående afsnit beskrives kravene til integration mellem tredjeparts applikation eller webapplikation og EjdExplorer.

Integrationsvejledning