4.1 Installationsfiler og mapper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kapitel 4 Installation og konfiguration - CONNECT >

4.1 Installationsfiler og mapper

Det anbefales at installere programmet i et bibliotek som er omfattet af konfigurationsvariablerne "MS_MDL", "MS_MDLAPPS", "MS_LIBRARYPATH" og "MS_ADDINPATH". I en standard LIFA-opsætning vil disse tre variable omfatte stierne, som er vist i skemaet.

ErpoGML installeres ved at filerne i oversigten kopieres over i LIFA's installationsbibliotek.

 

Vi anbefaler, at ErpoGML installeres sammen med øvrige LIFA programmer på serveren, typisk under <drev>:\CAD\BentleyC\Lifa som er hovedmappen (ofte angivet til LIFA_DIR i MicroStation).

 

Eksempel på en installation af LIFA's programmer (LIFA_DIR = S:\CAD\BentleyC\Lifa)

 

 

ADDIN-MAPPEN

S:\Cad\BentleyC\Lifa\AddIn

ErpoGML.dll

Programfil

S:\Cad\BentleyC\Lifa\AddIn

lifaMSlib_UstnC.dll

Generel komponentfil

S:\Cad\BentleyC\Lifa\AddIn

libxl.net.dll

Generel komponentfil

 

MDLAPPS-MAPPEN

S:\Cad\BentleyC\Lifa\Mdlapps

libxl.dll

Generel komponentfil

S:\Cad\BentleyC\Lifa\Mdlapps

lifalib.dll

Generel komponentfil

S:\Cad\BentleyC\Gst\Trlib_C

trlib.dll

Generel komponentfil

 

LICENS-MAPPEN

S:\Cad\BentleyC\Lifa\DKLICENS\LICENS

ErpoGML.LIC

Licens-fil til ErpoGML

 

Når filerne er kopieret ind i de respektive mapper, kan programmet startes ved enten at starte det fra menupunktet i LIFA-menuen (eller anden brugerdefineret menu)

via følgende key-in:

 

"null;vba run [LoadAddIn]LoadAddIn ErpoGML;vba unload LoadAddIn" efterfulgt af <Enter>.

 

Forudsætning:

Det vil være hensigsmæssigt at oprette nogle features i feature-databasen som omholder lagstyring af geometrierne til ErpoGML, herunder "Adressevektor (ERPO)" og "Ejerlejlighedsareal (ERPO)" m.fl.

Disse kan rekvireres ved henvendelse til LIFA og er ikke en del af programmet.

 

LIFA-menu:

Følgende linie kan indsættes i lifamenu.mnu-filen, så programkaldet kan blive en del af LIFA-menuen:

 

ErpoGML,                                                                "null;vba run [LoadAddIn]LoadAddIn ErpoGML;vba unload LoadAddIn"

 

Hos LIFA er program-genvejen indsat i menuen "Matrikulært".

 

2.3 Menu til erpo