Analysemodulet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Brug af løsningen >

Analysemodulet

Formål

Analysemodulet som leveres med LOIS Statistik2 giver brugeren mulighed for selv at opbygge egne analyser/aggregeringer af data.

Aggregeringerne kan foretages på de tilstedeværende niveauer (distrikter) i LOIS Statistik2.

 

Analyserne skal altid tage udgangspunkt i et geodatasæt fra en database på samme databaseserver som LOIS Statistik2.

Analysemodulet er dermed ikke begrænset til at kunne anvendes på de data som ligger i LOIS Statistik2, men også data i øvrige databaser på samme server.

 

Alle geodatasæt kan i princippet danne grundlag for analyserne. Både flader, linier og punkter. Dog vil flader og linier ofte krydse niveaugrænser, hvorfor de så vil blive medregnet i flere niveaunavne.

Såfremt man vil undgå dette, kan man med fordel begrænse sig til at analysere på punkter. Punkter vil altid falde indenfor enten det ene eller andet niveaunavn.

Modulet kan filtrere på alle attributter i det analyserede datasæt. Hvad skal tælles med, hvad skal ikke? Dette sættes op når man opbygger analysen i wizard'en.

 

Alle de aggregerede data som beregnes vha. modulet, placeres i databaseskemaet: ED_+ [Oprindeligt skema for datasættet] - eks: ED_dbo (ED ≈ Egne Data)

Ved at overveje skemanavneanvendelse for ens datasæt kan man dermed gøre den endelige skemanavngivning af de beregnede oversigter mere overskuelig.

 

Analyser opsat med modulet beregnes ikke automatisk på alle niveauer i databasen, men manuelt gennem LOIS Statistik Manager.

 

 

LOIS Secure

De data man vil analysere, kan eksempelvis placeres i databasen: LOIS Secure. LOIS Secure er en del af LOIS Statistik2-konceptet og befinder sig på samme databaseserver som LOIS Statistik2.

Formålet med LOIS Secure-databasen er at skabe en beskyttet holdeplads for data man ønsker at beskytte mod enkeltopslag.

Det anbefales derfor at kun et begrænset antal brugere har adgang til data i LOIS Secure og rettigheder til at indlæse data i databasen. Særligt hvis man opbevarer personfølsomme data her i.

Dette vil ikke forhindre at analysemodulet kan beregne på data i LOIS Secure, da dette sker gennem afvikling af procedurer mellem LOIS Statistik2 og LOIS Secure, uden adgang til enkeltdata.

 

Brugere der skal kunne analysere på data i LOIS Secure gennem LOIS Statistik Manager skal have rettigheder til at afvikle én bestemt procedure i LOIS Secure. Dette giver ikke læseadgang til data, men muliggør kun at udføre beregningerne.

 

Læs mere her for opsætning af brugere i forhold til LOIS Secure eller andre beskyttede databaser (FLIS el. lign.).

 

 

Sådan opretter du en ny analyse