Anvendelse af oversigter i GIS

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Brug af løsningen >

Anvendelse af oversigter i GIS

Databasetabellerne med oversigter (i skemaerne: CPRStat, BBRStat og CVRStat) rummer data for alle indlæste niveauer (distrikter mv) til alle tider (DimTidID).

Hvis man ønsker at anvende data i GIS er det således en fordel at oprette et filter på data når en oversigt fra databasen indlæses til et GIS-system.

 

Filteret kan med fordel sættes på kolonnerne:

Niveau

DimTidID

 

På denne måde får man isoleret et enkelt niveau (eksempelvis skoledistrikter) til et enkelt tidssnit (eks. 2013-04-01)

 

Hvorledes et filter oprettes ved indlæsning af data fra en database, er afhængigt af hvilket GIS-program man anvender.

Nedenfor vises et eksempel på hvordan filteret oprettes i QGIS.

 

Først udvælges den ønskede oversigt og man sætter et filter

 

clip0028

 

Dernæst defineres filteret

 

clip0029

 

Filteret færdiggøres med korrekt tidssnit og Niveau

 

clip0030

 

Hvorefter data tilføjes kortet.

 

Filteret kan senere tilpasses under Lag-egenskaber - fanen: Generelt / Forespørgselgenerator