Flytninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Basisdata > CPR-basisdata >

Flytninger

Datastruktur for FlytningerFraTil

 

Tabellen rummer alle events i bosættelsestabellen fra CPR som beskriver en ændring af personsammensætningen på alle CPR-adresser.

Tabellen rummer flytninger for den historikperiode der forefindes i det CPR-register data baseres på. Hvis registereret rummer 10 års historik, vil der således forefindes flyttedata fra de seneste 10 år.

Typen af event aflæses udfra stilling af værdien 1 i kolonnerne:

Tilgang: Tilflytter, InternTilflytning, Ankommet, Foedt

Afgang: Udrejse, Fraflytter, InternFraflytning, Forsvundet, Doed

 

Tabellen er basisdata for alle flytteanalyser i systemet sammen med data i tabellen: LOISStatistikSystem.FlytningsPerioderFastboende - som rummer oplysninger om fastboende borgere indenfor de bestilte flytteperioder.

 

Data fra FlytningerFraTil kan anvendes i GIS, geokodet på adresser via nedenstående GEO-views.

 

Kolonnenavn

Forklaring

Udfaldsrum

Format

Oprindelse

Overordnet markering af om flytningen beskriver et tilgangs- eller afgangsevent på en adresse

Til = Eventen beskriver en tilgang

Fra = Eventen beskriver en afgang

(Varchar(25))

MI_PRINX

FeatureID (Primary Key)

 

(Integer)

UdtraekDato

Dato for CPR-udtræk (bosættelsestabel) fra LOIS

 

(DateTime) (2015-12-11 00:00:00)

BeregnDato

Dato for beregning af flyttevents

 

(DateTime) (2015-12-11 00:00:00)

DimTidID

ID til tidsdimension

 

(Integer) (20150101)

PNR

CPR-nr

 

(Decimal(11.0)) (0000000000)

FoedselDato

Borgerens fødselsdato

 

(Date) (YYYY-MM-DD)

DimPunktIDTil

Nøgle for tilflytningspunkt til adgangsadressepunkt i tabellen: Dimpunkt

 

(Integer)

KomkodeTil

Kommunekode for tilflytningsadresse

 

(Smallint)

VejkodeTil

Vejkode for tilflytningsadresse

 

(Smallint)

HusnrTil

Husnummer for tilflytningsadresse

 

(Varchar(4))

EtageTil

Etageangivelse for tilflytningsadresse

 

(Varchar(4))

SideDoernrTil

Side/dør-betegnelse for tilflytningsadresse

 

(Varchar(4))

EnhedIdTil

EnhedsID for tilflytningsadresse

 

(Varchar(36))

EnhedIdTilDimtid

Tidsdimension for koblet tilflytnings-enhed

 

(Integer)

BoligTil_MI_PRINX

FeatureID for koblet tilflytnings-bolig

 

(Integer)

DatoTil

Dato for tilflytningsevent

 

(Date) (YYYY-MM-DD)

AlderAarTil

Borgerens alder ved en tilflytningsevent (hele år)

 

(Integer)

AlderTil

Borgerens alder ved en tilflytningsevent (år omskrevet til decimal)

 

(Decimal(5,2))

DimPunktIDFra

Nøgle for fraflytningspunkt til adgangsadressepunkt i tabellen: Dimpunkt

 

(Integer)

KomkodeFra

Kommunekode for fraflytningsadresse

 

(Smallint)

VejkodeFra

Vejkode for fraflytningsadresse

 

(Smallint)

HusnrFra

Husnummer for fraflytningsadresse

 

(Varchar(4))

EtageFra

Etageangivelse for fraflytningsadresse

 

(Varchar(4))

SideDoernrFra

Side/dør-betegnelse for fraflytningsadresse

 

(Varchar(4))

EnhedIdFra

Tidsdimension for koblet fraflytnings-enhed

 

(Varchar(36))

EnhedIdFraDimtid

Tidsdimension for koblet fraflytnings-enhed

 

(Integer)

BoligFra_MI_PRINX

FeatureID for koblet fraflytnings-bolig

 

(Integer)

DatoFra

Dato for fraflytningsevent

 

(Date) (YYYY-MM-DD)

AlderAarFra

Borgerens alder ved en fraflytningsevent (hele år)

 

(Integer)

AlderFra

Borgerens alder ved en fraflytningsevent (år omskrevet til decimal)

 

(Decimal(5,2))

DagePaaAdr

Antallet af dage bosiddende på adressen indtil fraflytning (eller hvis stadig bosat indtil dags dato)

 

(Integer)

Koen

Borgerens køn

 

(Char(1))

Indrejse

Event = Indrejse fra udlandet

0

1

(Tinyint)

Tilflytter

Event = Tilflytning fra en kommune i Danmark

0

1

(Tinyint)

InternTilflytning

Event = Tilflytning fra anden adresse i kommunen (udstrækningen)

0

1

(Tinyint)

Ankommet

Event = Borger indtrådt i CPR uden historik

0

1

(Tinyint)

Til

Event = Tilgang af borger

0

1

(Tinyint)

Udrejse

Event = Udrejse af landet

0

1

(Tinyint)

Fraflytter

Event = Fraflytning til en anden kommune i Danmark

0

1

(Tinyint)

InternFraflytning

Event = Fraflytning til en anden adresse i kommunen (udstrækningen)

0

1

(Tinyint)

Forsvundet

Event = Borger udtrådt fra CPR uden angivelse af fremtidig adresse

0

1

(Tinyint)

Fra

Event = Frafald af borger

0

1

(Tinyint)

Doed

Event = Dødsfald

0

1

(Tinyint)

Foedt

Event = Fødsel

0

1

(Tinyint)

FraTilKommune

Fra-/tilflytningsrelation til kommune/land

 

(Varchar(100))

FraTilRegion

Fra-/tilflytningsrelation til region/verdensdel

 

(Varchar(100))

Type

Eventtype

Ankommet

Død

Forsvundet

Fraflytning

Født

Tilflytning

(Nvarchar(20))