Hvordan uploades ny geometri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Brug af løsningen >

Hvordan uploades ny geometri

Upload af nye geometrier

 

For at uploade en ny summeringsgeometri til LOIS Statistik anvendes LOIS Statistik Manager.

 

LIFACensusManager_genvej

 

 

OBS: Upload af grids (DDKN) frarådes da oversigter baseret på landskvadratnetceller kan genereres automatisk af systemet.

Henvend dig i stedet til LIFA for at få defineret hvilke gridstørrelser (50,100,500,1000m osv) du ønsker tilgængelige i løsningen.

 

LOIS Statistik Manager kan håndtere formaterne: .tab (MapInfo) og .shp (ESRI).

Dette gøres under fanebladet: Tilføj ny geometri

Filen udpeges via stifinder ved at klikke på den markerede knap:

 

2016-08-16_07-53-26 LIFACensusManager_Geometri 2016-08-16_07-54-08

 

Hvorefter man klikker på knappen Importér

 

LIFACensusManager_TilfoejGeometri

 

 

Herefter tildeles hvilket navn man ønsker Niveauet skal have og hvilken kolonne i summeringsgeometrien der rummer den navngivende oplysning om Niveaunavnet.

Værdierne i den kolonne man vælger som Niveaunavn kan med fordel være unikke - hvis dette ikke er tilfældet, vil objekter med samme kolonneværdi blive lagt sammen under indlæsningen.

Husk at Niveaunavne-værdierne bliver identifikator på de enkelte objekter i oversigterne - derfor er det en fordel at anvende tekstkolonner med sigende navne, fremfor talnøgler som Niveaunavn.

Det giver et bedre overblik i de endelige oversigter.

 

Under Felter kan man fravælge eventuelle kolonner i ens GIS-tema man ikke har ønsker skal med i indlæsningen til LOIS Statistik.

 

LIFACensusManager_OprettelseGeometri

 

Når felterne er udfyldt tilfredsstillende klikker man på Opret og GIS-temaet uploades til LOIS Statistik.

 

Herefter kan man vælge at lade systemet udføre beregning af afledte oversigter baseret på den indlæste geometri.

 

2016-08-16_07-57-36

 

Hvis man fravælger muligheden vil oversigterne blive beregnet med den næstkommende automatiske opdatering af LOIS Statistik.

 

Hvis beregningsmuligheden accepteres fremkommer følgende vindue:

 

LIFACensusManager_BekraeftBeregning

 

Beregningen igangsættes ved klik på: Start beregning

 

LIFACensusManager_BekraeftBeregning_Igang

 

Fremdriften af beregningen kan følges undervejs