Stemmeberettigede

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CPR-nøgletal > Personer >

Stemmeberettigede

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af stemmeberettigede pr. niveaunavn. Der simuleres hvor mange individer der har stemmeret til forskellige valgtyper pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige personer i niveaunavnet (+18 årige).

Det simuleres også hvor mange personer der er i hele datasættet med den pågældende stemmeret, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede befolkning.

På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

Datasættet baseres kun personer på mindst 18 år til en given valgdato.

 

De valgdatoer man ønsker at arbejde med skal ajourføres via LIFA Census Manager.

Der kan både indtastes datoer for Kommunevalg, Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg samt Ældrerådsvalg.

Hvis der ikke er indført valgdatoer i tabellen, vil simuleringen blive foretaget som skulle der være valg dags dato.

 

Der foretages som udgangspunkt kun valgberegninger på det aktuelle personbillede og deres aktuelle alder fremskrives til de indtastede valgdatoer.

Således vil man tage højde for at medtage de borgere i simuleringen som endnu ikke er 18 år, men når at blive det inden valget. De forskellige valg stiller yderligere kriterier (ud over alder) borgeren skal opfylde. Disse kriterier anvendes også i simuleringen - se mere her:

 

Simuleringen beregnes som nævnt vha. LIFA Census Manager og baseres altid på aktuelle data vedr. populationen. Således vil simuleringen altid fremskrive alderen på borgere pr dags dato til de enkelte valgdatoer.

 

Kommunevalg, Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og Ældrerådsvalg

Simuleringerne vedr. de forskellige valgtyper placeres i fire forskellige tabeller

 

Skema        

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CPRStat

PersStemBeretKV

CPR

STB_KV - Stemmeberettigede til Kommunalvalg

Laver udtræk på personniveau og grupperer på stemmeretstype.

CPRStat

PersStemBeretFV

CPR

STB_FV - Stemmeberettigede til Kommunalvalg

Laver udtræk på personniveau og grupperer på stemmeretstype.

CPRStat

PersStemBeretEUPV

CPR

STB_EUPV - Stemmeberettigede til Europaparlamentsvalg

Laver udtræk på personniveau og grupperer på stemmeretstype.

CPRStat

PersStemBeretAELDRV

CPR

STB_AELDRV - Stemmeberettigede til Ældrerådsvalg

Laver udtræk på personniveau og grupperer på stemmeretstype.

 

Databeskrivelse

Alle fire tabeller følger nedenstående skema - eksemplet herunder viser tabellen: PersStemBeretKV

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

Niveau

Beregnet geografisk niveau (eks. Afstemningsområder)

Niveaunavn

Navn på de enkelte områder i det geografiske niveau

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom_KV

Simuleret sum af antal personer over 18 år på den indtastede Kommunevalgdato i datasættet i alt

Total_Niveau_KV

Simuleret sum af antal personer over 18 år på den indtastede Kommunevalgdato i dette niveaunavn i alt

KV_Dato

Indtastet dato for Kommunevalg

Antal_STB_KV_Niveau

Simuleret sum af antal personer i dette niveaunavn som vil have stemmeret til kommunevalg, på den indtastede Kommunevalgdato

Pct_STB_KV_Niveau

Simuleret procentdel af personer over 18 år i dette niveaunavn som vil have stemmeret til kommunevalg, på den indtastede Kommunevalgdato

Antal_STB_KV_Kom

Simuleret sum af antal personer i datasættet i alt, som vil have stemmeret til kommunevalg, på den indtastede Kommunevalgdato

Pct_STB_KV_Kom

Simuleret procentdel af personer over 18 år på den indtastede Kommunevalgdato i datasættet i alt, som vil have stemmeret til kommunevalg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"