Ombygningår

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > BBR-nøgletal > Bygninger >

Ombygningår

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser hvornår bygninger er ombygget - pr. niveaunavn. Der vises hvor mange boliger der er ombygget i et givent årsinterval pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige boliger i niveaunavnet. Der vises også hvor mange boliger der er i hele datasættet som blev ombygget på samme tid, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede boligmængde. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

Bygninger der fejlagtigt er registreret med ombygningsår fra 0 - 1000 medtages ikke i beregningen.

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

BBRStat

BygOmbyg

BBR

Ældre end 1900

1900 – 1924

1925 – 1949

1950 – 1974

1975 – 1999

2000 eller yngre

Laver udtræk på bygningsniveau.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Viser antal bygninger i hele datasættet

Total_Niveau

Sum af antal bygninger i niveaunavnet

Antal_1900_Niveau

Antal bygninger som er ombygget før år 1900 i niveaunavnet

Pct_1900_Niveau

Procentdel af alle bygninger i cellen, som er ombygget før år 1900

Antal_1900_Kom

Sum af antal bygninger, som er ombygget før år 1900, i hele datasættet

Pct_1900_Kom

Procentdel af alle bygninger i datasættet, som er ombygget før år 1900

Antal_1900_1924_Niveau

Antal bygninger som er ombygget mellem år 1900 og år 1924 i niveaunavnet

…som bygninger der er ombygget før år 1900…

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"