Opstartsår

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CVR-nøgletal >

Opstartsår

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af virksomhedernes alder pr. niveaunavn. Der vises hvor mange virksomheder der er opstartet i et givent årsinterval pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige virksomheder i niveaunavnet. Der vises også hvor mange virksomheder der er i hele datasættet som startede på samme tid, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede mængde virksomheder. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CVRStat

VirkOpstartAar

CVR

Yngre end 2010

2000 – 2009

1990 – 1999

1980 – 1989

1970 – 1979

Ældre end 1970

Laver udtræk på produktionsenhedsniveau.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Viser antal virksomheder i hele datasættet

Total_Niveau

Sum af antal virksomheder i niveaunavn

GnmSnAld_Niveau

Viser det gennemsnitlige opstartsår i niveaunavn

GnmSnAld_Kom

Viser det gennemsnitlige opstartsår i hele datasættet

Antal_2010_Niveau

Antal virksomheder med opstartsår i 2010 eller senere i niveaunavn

Pct_2010_Niveau

Procentdel af alle virksomheder i cellen, som er startet i 2010 eller senere

Antal_2010_Kom

Sum af antal virksomheder, som er startet i 2010 eller senere, i hele datasættet

Pct_2010_Kom

Procentdel af alle virksomheder i datasættet, som er startet i 2010 eller senere

Antal_2000_2009_Niveau

Antal virksomheder med opstartsår mellem 2000 og 2009 i niveaunavnet

…som virksomheder, der er startet i 2010 eller senere …

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"