Tagmaterialer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > BBR-nøgletal > Bygninger >

Tagmaterialer

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af tagmaterialer på bygninger pr. niveaunavn. Der vises hvor mange bygninger der har en bestemt type tagdækningsmateriale pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige bygninger i niveaunavnet. Der vises også hvor mange bygninger der er i hele datasættet for hver type tagmateriale, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede  bygningsmasse. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

BBRStat

BygTagmat

BBR

1 = Built-up

2 = Tagpap (med taghældning)

3 = Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit)

4 = Cementsten

5 = Tegl

6 = Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

7 = Stråtag

10 = Fibercement (asbestfri)

11 = PVC

12 = Glas

90 = Andet materiale

Laver udtræk på bygnings-niveau.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Viser summen af bygninger i hele datasættet

Total_Niveau

Sum af antal  bygninger i niveaunavnet

Antal_TK1_Niveau

Antal bygninger med tagdækning type 1 (x) i niveaunavn

Pct_TK1_Niveau

Procentdel af alle bygninger i cellen, som har tagdækning type 1

Antal_TK1_Kom

Sum af antal bygninger med tagdækning type 1, i hele datasættet i alt

Pct_TK1_Kom

Procentdel af alle bygninger i datasættet, som har tagdækning type 1

Antal_TK2_Niveau

Antal bygninger med tagdækning type 2 (y) i niveaunavnet

…som ved tagdækning type 1…

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"