Statsborgerskab

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CPR-nøgletal > Personer >

Statsborgerskab

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af borgere med forskellige statsborgerskab i datasættet.

Der vises hvor mange personer der har et bestemt statsborgerskab pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige personer i niveaunavnet. Der vises også hvor mange personer der er i hele datasættet for hver slags statsborgerskab, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede antal personer. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

Datasættet er delt op i to sammentællinger.

Den første viser sammensætningen i Dansk, Vestligt eller Ikke Vestligt statsborgerskab. Disse 3 kolonner giver tilsammen 100%

Den anden viser hvilken verdensdel personer kommer fra. Her tælles Danmark med igen for sig selv, og er dermed ikke med i tallet for de 28 EU lande.

 

Skema        

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CPRStat

PersStatsB

CPR

DK = Dansk statsborgerskab

VESTL = Vestligt statsborgerskab (ikke dansk)

IKKE_VESTL = Ikke vestligt statsborgerskab

EU = Personer med statsborgerskab fra et EU28 land (ikke Danmark)

OEVR_EURO = Personer med statsborgerskab fra et europæisk land udenfor EU28

AFRIKA = Personer med afrikansk statsborgerskab

ASIEN = Personer med asiatisk statsborgerskab

S_M_AMER = Personer med syd- eller mellemamerikansk statsborgerskab

N_AMER =  Personer med nordamerikansk statsborgerskab

OCEAN = Personer med oceanisk statsborgerskab

Ukendt = Personer med ukendt statsborgerskab

Laver udtræk på personniveau.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Viser antal personer i hele datasættet

Total_Niveau

Sum af antal personer i niveaunavnet

Antal_DK_Niveau

Antal personer med dansk statsborgerskab i niveaunavnet

Pct_DK_Niveau

Procentdel af alle personer i niveaunavnet, som har dansk statsborgerskab

Antal_DK_Kom

Sum af antal personer, som har dansk statsborgerskab, i hele datasættet i alt

Pct_DK_Kom

Procentdel af alle personer i datasættet, som har dansk statsborgerskab

Antal_VESTL_INV_Niveau

Antal personer med vestlig statsborgerskab (dog ikke dansk) i niveaunavnet

…som ved dansk statsborgerskab …

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"