4.5 Spatial Suite webGIS

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4 Installationsvejledning >

4.5 Spatial Suite webGIS

1.Indledning

 Denne vejledning guider til installation af TLexplorer integration til Grontmij Spatial Suite WebGIS programmet.

 Det er en forudsætning af der er en kørende version af Spatial Suite og der samtidig er installeret LIFA TLexplorer på de lokale maskiner der skal anvende integrationen.

2.Filer

 TLexplorer modul filerne kopieres til følgende placering: ”[cbinfo.config.dir]/modules/thirdparty/lifa/tlexplorer"

3.Opdatering af Modules

Den ønskede modul fil opdateres med følgende modul, under elementet ’modules’ [cbinfo.modules]

 

<module name="tlexplorer" dir="thirdparty/lifa/tlexplorer" permissionlevel="public"/>

 

Eks.:

[cbinfo.config.dir]\WEB-INF\config\modules_standard.xml

 

4.Opdatering af Profil

Opdater den ønskede profil xml med følgende linjer under elementet ’tools’:

<tool module="tlexplorer" name="lifa" />

<tool dir="standard" name="toolspacer" displayname="TLexplorer" parenttool="lifa"/>

<!--Menupunkt til TLexplorer enkeltopslag -->

<tool module="tlexplorer" name="tlexplorer_single" parenttool="lifa"/>

<!--Menupunkt til TLexplorer flere enkeltopslag på de markerede ejendomme -->

<tool module="tlexplorer" name="tlexplorer_bulk" parenttool="lifa"/>

 

Sti til Profil xml filer:
[cbinfo.config.dir]\WEB-INF\config\profiles

 

Menupunktet LIFA er nu tilgængelig i SpatialMap for de aktiverede profiler og de valgte funktioner kan ses i rullemenuen.

 

5.Tilføjelse af funktioner i arbejdsgeometri

Hvis det ønskes at benytte en eller flere af funktionerne fra "Arbejdsgeometri" dialogen, tilføjes et eller flere af følgende tools i profile:

<!--Menupunkt til TLexplorer på de markerede ejendomme -->

<tool module="tlexplorer" name="tlexplorer_bulk-userdatasource-plugin"/>

 

Sti til Profil xml filer:
[cbinfo.config.dir]\WEB-INF\config\profiles

 

De valgte funktioner kan ses i knapperne under udvælgelse af arbejdsgeometrier.

 

 

6.Aktivering af funktioner i Spatial Suite Manager (SSM)

Tilknyt funktionerne fra punkt 5 ved, at trække de ønskede tools til arbejdsgeometri - funktionen.

SpatialSuite

7.Nulstil (reload) cache i Spatial Suite Manager (SSM)

Ændringerne træder først i kraft når cache er nulstillet. Dette gøres ved at vælge "genindlæs konfiguration" under værktøjer.