1. Introduktion

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

1. Introduktion

 

TLservitut er en s2s-løsning til anmeldelse af nye servitutter til tinglysning. Den digitale underskrift af servitutterne skal fortsat ske på www.tinglysning.dk ligesom alle andre former for tinglysning ligeledes skal ske på www.tinglysning.dk.

 

Denne vejledning henvender sig alene til brugen af TLservitut, hvorfor generelle tinglysningsspørgsmål ikke vil blive gennemgået, men man kan med fordel kigge på: www.tinglysning.dk og www.tinglysningsretten.dk

 

For at kunne anvende TLservitut skal følgende krav være opfyldt:

 

Krav:        

 Storkunde ved SKAT

 s2s-bruger ved Tinglysningsretten

 

 Læs mere om hvordan man bliver tilmeldt her.

 

Anbefalet krav:

 Adgang til Geodatastyrelsens kortforysning (hvis ejendomsudvælgelse ud fra stedfæstelse skal anvendes).

 Adgang til LIFAOIS (hvis ejers adresse skal anvendes i kommuner, hvor LIFA ikke har tilladelse til at udlevere adressen).

 Adgang til www.kortviser.dk (hvis stedfæstelsen og de ejendomme der tinglyses på skal vises på kort)

 

LIFA A/S Landinspektører holder ligeledes kurser i digital tinglysning af servitutter og anvendelsen af TLservitut. Se mere på: https://www.lifa.dk/kursuskalender