- " -

"Påsæt tag med feature til brug for evt senere fordeling af - via Funktioner -> Fordel punktnr. m.v. på separate lag"

- F -

Fordel punktnr. m.v. på separate lag

- K -

kørebanekant - stikant

- L -

LANDUD indstillinger

- P -

Placér punktnumre

- S -

Setup

- V -

Vælg punktkatalog