Velkommen til DSFLIND

Top  Frem

DSFLIND er en MDL-applikation, som importerer digitale kort på DSFL-format i MicroStation design­filer.

 

DSFLIND oversætter digitale kortdata på DSFL-format til Mi­croStation designfiler. Oversættelsen omfatter også datafeltsinformationer og op­rindelsesdata, som lagres i en database og knyttes til objekter.

 

DSFLIND danner data som overholder Intergraphs MGE datastruktur, med featuretag, attributdata og oprettelse af maps tabel.

 

DSFLIND giver følgende muligheder:

Import af DSFL-kortdata med tolkning af oprindelsesdata og attributdata.
Opbygning af databasetabeller med oprindelser og attributter.
Understøtter MGE datastruktur, og KTG standard med hensyn til læsning af feature­tabel, samt opbygning af attribut-databaser.
Overholder DSFL-formatets specifikationer (DSFL revision 950601) på alle væsentlige punkter.
Oversætter 2D- og 3D-data til 2D-design-filer eller 3D-design-filer.
Der oprettes en logfil over hver DSFL-oversættelse, samt en generel logfil hvori alle fejl og advarsler udskrives.
Oversætter flere DSFL-filer i en samlet proces, enten til een designfil, eller til en designfil pr. DSFL-fil - uden at brugeren behøver overvåge programmet.
Data der oversættes, kan sorteres ud på kategorier, således at der fra een DSFL-fil kan oprettes flere designfiler; en for hver kategori af data (grundkort, matrikeltema, adressetema osv.), der er indeholdt i DSFL-filen.
Data kan klippes/sorteres ud på MV-planer, UTM kort(gl std) og DKI planer i valgfri målforhold.
Al opsætning af DSFLIND foregår via brugervenlige menuer.

 

Denne brugerhåndbog og programdokumentation til DSFLIND indeholder:

Vejledning i anvendelse af DSFLIND.
Vejledning i opsætning, installation og tilretning.
Beskrivelse af databasetabeller.
Beskrivelse af programmets tolkning af data.
Ordforklaring - heri forklares de fleste begreber som benyttes i vejledningen.

 

Denne vejledning er opdateret til version 5.8