Kapitel 1 DSFLUD

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Kapitel 1 DSFLUD

DSFLud

 

DSFLUD er en applikation til MicroStation, som giver mulighed for at konvertere data fra designfiler til DSFL-formatet, og hermed sætte MicroStation-brugere i stand til at aflevere kortdata til andre kortbrugere, uafhængigt af hvilket system modtageren anvender.

 

Hvis kortobjekter er tilknyttet attributter via en database (f.eks. oprindelsesdata), kan disse oplysninger ligeledes udveksles.

 

DSFLUD opfylder DSFL-formatets specifikation 950601, med få undtagelser (se nærmere herom).

 

DSFLUD tolker designfiler og databaseoplysninger i overensstemmelse med DSFLIND, således at data der er opbygget ved hjælp af DSFLIND kan udveksles uden tab af informationer.

 

DSFLUD giver blandt andet følgende muligheder:

 

Eksport af:

En enkelt designfil.

En designfil med referencefiler.

Via et fence, inkl. referencefiler.

En liste af filer, som eksporteres til én DSFL-fil.

En liste af filer, som eksporteres til hver sin DSFL-fil.

Eksport med databaseoplysninger

Nem og overskuelig konfigurering

Nedgradering af data f.eks. til DanGraf standard.

Indsætning af bemærkninger øverst i DSFL-filen med oplysning om anvendte koder mv. - en service for modtageren.

Der oprettes logfiler, som fortæller om forløbet, samt lister indeholdte DSFL-koder.

Drop kurver mv. til rette linier, med valgfri pilhøjde.

Konverterer specielle koter til dummykote.

Eksporterer 2½ D data som er skabt af Intergraphs I/DSFL.

 

 

DSFL-koder læses fra featuretabellen, samme tabel som DSFLIND, LANDIND, TYPELIST m.fl. programmer anvender.

 

DSFLUD kan leveres til alle MicroStation platforme og kan benytte de databasetyper som MicroStation supporterer.