Velkommen

Top  Frem

 

Velkommen til DanVand Export dokumentationen.

 

startbillede

 

DanVand Export er specielt udviklet med henblik på, at landmålere kan aflevere målte vandledninger til indlæsning i vandledningsdatabaser hos f.eks. vandforsyningsselskaber og rådgivende ingeniørfirmaer.

 

Vandledningsdatabaser er i dag oftest baseret på DANVAND formatet.

 

For beskrivelser af DANVAND formatet henvises til www.danva.dk