Velkommen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Velkommen

 

Velkommen til DanVand Export dokumentationen.

 

startbillede

 

DanVand Export er specielt udviklet med henblik på, at landmålere kan aflevere målte vandledninger til indlæsning i vandledningsdatabaser hos f.eks. vandforsyningsselskaber og rådgivende ingeniørfirmaer.

 

Vandledningsdatabaser er i dag oftest baseret på DANVAND formatet.

 

For beskrivelser af DANVAND formatet henvises til www.danva.dk