1.1.1 Upload af ejerlejlighedsfil på ERPO

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kapitel 1 Programmets funktionalitet > 1.1 Ejerlejlighedsgeometri >

1.1.1 Upload af ejerlejlighedsfil på ERPO

Når både GML- og Excel-filen er gemt fra ErpoGML kan begge filer bruges direkte i sagen på ERPO.

 

1) Start med at logge ind på ERPO.dk og fremsøg sagen.

2) Tilføj en eller flere modermatrikelnumre (jordstykker hvor ejerlejlighederne er beliggende på) til sagen.

3) Vælg herefter Udarbejd sag og derefter Tilføj forandring

4) Vælg forandringen Nyopdeling og klik derefter på Importer ejerlejlighedsfil

 

2.2.1 upload på erpo

 

5) Udvælg herefter Excel-filen og tryk på OK.

Når filer er importeret med succes skulle alle nyopdelinger af ejerlejligheder være oprettet som forandringer inkl. arealer, etageangivelse og evt. beskrivelse.

 

6) Herefter kan selve GML-filen uploades på ERPO. Dette gøres ved at vælge Geometri og derefter Importer fra CAD. Udvælg GML-filen.

Når denne er uploadet med succes, skulle kortet i ERPO gerne vise geometrien i sagen.