Kapitel 1 Programmets funktionalitet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Kapitel 1 Programmets funktionalitet

ErpoGML er et tredelt program, hvor hvert faneblad i programmet understøtter aflevering af én type GML-fil i forhold til de beskrevne standarder.

 

Alle tre programfunktionaliteter indeholder lette arbejdsgange, så det er forholdsvis let at anvende når først det er kørt igennem et par gange.

Programmets tre funktioner vil blive gennemgået på hver sin side på de følgende tre menupunkter i dette kapitel.

 

2 ErpoGML_nydialog