1.1 Forord

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kapitel 1 ErpoGML >

1.1 Forord

I 2019 indfører Geodatastyrelsen en række nye bestemmelser for udarbejdelse af matrikulære sager på deres sagsportal ERPO.dk.

Det er ligeledes blevet et krav fra adressemyndigheden at landinspektører på et tidligt tidspunkt i sagen, skal give det bedst mulige bud på nye adressers adgangspunkt og vejpunkt i form af en adressevektor.

Desuden bliver ERPO.dk også portalen for indberetning af ejerlejlighedssager samt bygninger på fremmed grund, som hidtil har været administreret af Tinglysningsretten.

 

Som en del af de nye arbejdsgange skal der bl.a. uploades geometri til både adgangspunkt- og vejpunkt, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund. Al geometri skal uplodes i GML-formatet, men dog med varierende krav og indhold. Som løsning til de nye krav har LIFA A/S udarbejdet et nyt program, kaldet ErpoGML, som kan danne alle tre typer GML-fil, så de er klar til upload.

 

Programmet er opsat som tre faneblade, ét for hver type GML-fil der ønskes dannet.