Alder - ældste person

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CPR-nøgletal > Personer >

Alder - ældste person

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser den gennemsnitlige alder på den ældste pr. niveaunavn.. Der regnes på hvor gammel den ældste person i et niveaunavn er, samt gennemsnitsalderen på den ældste person i de husstande der findes i et niveaunavn.

Der vises også antallet af husstande i et niveaunavn. Antallet af husstande er defineret som enheder, hvor der bor én eller flere personer.

 

Skema        

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CPRStat

PersAeld

CPR

Ingen

Laver udtræk på enhedsniveau, hvor der findes den ældste i enheden.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal personer i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal personer i dette niveaunavn i alt

Aeldste_Niveau

Viser alderen på ældste person indenfor cellen

AlderGnsAeldHusst_Niveau

Tager alderen på den ældste person i hver husstand indenfor et niveaunavn og beregner gennemsnitsalderen på disse

AntalHusstande_Niveau

Viser antal husstande indenfor t niveaunavn

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"