Alder - gennemsnit

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CPR-nøgletal > Personer >

Alder - gennemsnit

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser den gennemsnitlige alder på beboerne pr. niveaunavn.. Der regnes et gennemsnit for hvad alderen er for alle beboere pr. niveaunavn, samt gennemsnit for hele datasættet.

 

Skema        

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CPRStat

PersGnsAlder

CPR

Ingen

Laver udtræk på personniveau, hvor der findes gennemsnitsalderen på personerne.

Både pr. køn og i alt.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal personer i datasættet i alt

Total_M_Kom

Sum af antal mænd i datasættet i alt

Total_K_Kom

Sum af antal kvinde i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal personer i dette niveaunavn i alt

Total_M_Niveau

Sum af antal mænd i dette niveaunavn i alt

Total_K_Niveau

Sum af antal kvinder i dette niveaunavn i alt

GnmSnAld_Kom

Viser gennemsnitsalderen for alle personer i datasættet

GnmSnAld_M_Kom

Viser gennemsnitsalderen for alle mænd i datasættet

GnmSnAld_K_Kom

Viser gennemsnitsalderen for alle kvinder i datasættet

GnmSnAld_Niveau

Viser gennemsnitsalderen for alle personer indenfor niveaunavnet

GnmSnAld_M_Niveau

Viser gennemsnitsalderen for alle mænd indenfor niveaunavnet

GnmSnAld_K_Niveau

Viser gennemsnitsalderen for alle kvinder indenfor niveaunavnet

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"