Boliger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > BBR-nøgletal >

Boliger

Match mellem CPR og BBR

 

Boliger består af unikke CPR-adresser matchet op mod BBR, således at oplysninger om boligens størrelse, art mv. kan registreres.

 

Boligens match mellem CPR og BBR sker med tre forskellige kvaliteter plus en fjerde kategori som beskriver boligenheder i BBR uden tilknyttet CPR-adresse (tomme boliger)

 

1.

BBR og CPR på Enhedsadresse

Højeste kvalitet af match mellem CPR og BBR - direkte på enhedsniveau

 

2.

BBR og CPR på Enhedsadresse ikke side/dør

Næsthøjeste kvalitet af match mellem CPR og BBR - side/dørbetegnelsen ignoreret

 

3.

BBR og CPR på adgangsadresse

Laveste kvalitet af match mellem CPR og BBR - etage- og side/dørbetegnelsen ignoreret

 

4.

Kun BBR-Enhed

Ingen match mellem CPR og BBR - boligen er ikke beboet iflg. CPR