Beboelsesstatus

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > BBR-nøgletal > Boliger >

Beboelsesstatus

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser boligenhedernes beboelsesstatus pr. niveaunavn. Der vises hvor mange boliger der har været ubeboede, beboede eller aldrig benyttede på et givent tidspunkt pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de forskellige kategorier udgør af samtlige boliger i niveaunavnet. Der vises også hvorledes beboelsesstatus er for alle boliger i hele datasættet, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede boligmængde. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

En ubeboet bolig er defineret som en beboelsesenhed, hvor der ikke har været tilknyttet en CPR-adresse indenfor 90 dage.

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

BBRStat

BoligBeboelsesstatus

BBR

Beboet (aktuelt beboet minimum én dag, indenfor de sidste 90 dage)

Ubeboet (ikke beboet indenfor de sidste 90 dage eller flere)

Aldrig benyttet (bolig der endnu ikke har haft CPR-tilmelding) - kategorien rummer primært nye boligenheder, men også enheder fejlagtigt registreret som boliger i BBR

 

Laver udtræk på enhedsniveau.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Viser antal boliger i hele datasættet

Total_Niveau

Sum af antal boliger i niveaunavnet

Antal_Beboet_Niveau

Antal aktuelt ubeboede boliger i niveaunavnet

Pct_Beboet_Niveau

Procentdel af alle boligenheder i niveaunavnet, som aktuelt er ubeboede

Antal_Ubeboet_Kom

Sum af antal boliger, som aktuelt er ubeboede, i hele datasættet i alt

Pct_Ubeboet_Kom

Procentdel af alle boliger i datasættet, som aktuelt er ubeboede

Antal_Aldrig_benyttet_Niveau

Antal boliger der har været ubeboet i mindst 1 måned

…som ved aktuelt ubeboede boliger  …

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"