Brancher - delt på type

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CVR-nøgletal >

Brancher - delt på type

Beskrivelse

 

Disse oversigter viser fordelingen af virksomheder med forskellige brancher pr. niveaunavn. Der vises hvor mange virksomheder der findes indenfor de forskellige brancher pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige virksomheder i niveaunavnet. Der vises også hvor mange virksomheder der er i hele datasættet indenfor de forskellige brancher, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede mængde virksomheder. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CVRStat

Branche_DST

CVR

LSK – Landbrug, skovbrug og fiskeri

IRF – Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

BOA – Bygge og anlæg

HAN – Handel og transport mv.

IOK – Information og kommunikation

FIN – Finansiering og forsikring

EJH – Ejendomshandel og udlejning

ERH – Erhvervsservice

OUS – Offentlig administration, undervisning og sundhed

KFS – Kultur, fritid og anden service

UOP – Uoplyst aktivitet

Laver udtræk på p-enhedsniveau og grupperer på branche baseret på opdeling fra Danmarks Statistik (DB07).

 

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CVRStat

Branche_KOB

CVR

DHL – Detailhandel

HOT – Hoteller

PRT – Persontransport

PEI – Pengeinstitut

FOR – Forretning

OFF – Offentlig Administration

SUN – Sundhed

KUL – Kultur

Laver udtræk på p-enhedsniveau og grupperer på branche baseret på opdeling fra Købmandstandens Oplysningstjeneste (KOB)

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal virksomheder i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal virksomheder i niveaunavnet i alt

Antal_DHL_Niveau

Sum af antal virksomheder i niveaunavnet som er indenfor branchen Detailhandel

Pct_DHL_Niveau

Procentdelen af virksomheder i niveaunavnet som er indenfor branchen Detailhandel

Antal_DHL_Kom

Sum af antal virksomheder i datasættet i alt, som er indenfor branchen Detailhandel

Pct_DHL_Kom

Procentdelen af virksomheder i datasættet i alt, som er indenfor branchen Detailhandel

Antal_HOT_Niveau

Sum af antal virksomheder i niveaunavnet som er indenfor branchen Hoteller

…som ved Detailhandel

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"