Arbejdspladser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CVR-nøgletal >

Arbejdspladser

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af antal arbejdspladser pr. niveaunavn. Der vises hvor mange arbejdspladser der findes pr. niveaunavn. Der vises også hvor mange arbejdspladser der er i hele datasættet, samt niveaunavnets andel af disse.

Beregningen udføres på kolonnen ANT_ANS i CVR (dvs. uden Ejere).

 

Skema        

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CVRStat

VirkAntalArbPl

CVR

Ingen

Laver udtræk på produktionsenhedsniveau.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Viser antal arbejdspladser i hele datasættet

Total_Niveau

Sum af antal arbejdspladser i niveaunavnet

Pct_Kom

Procentdel af alle arbejdspladser i datasættet, som findes i niveaunavnet

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"