Børnefamilietyper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CPR-nøgletal > Familier >

Børnefamilietyper

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af børnefamilietyper pr. niveaunavn. Der vises hvor mange børnefamilier der har en given familietype pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige børnefamilier i niveaunavnet. Der vises også hvor mange familier der er i hele datasættet med den pågældende familietype, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede børnefamilieantal. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CPRStat

PersFamBoernfamTyper

CPR

E - Børnefamilier med familietype: Enlig (EK,EM)

G - Børnefamilier med familietype: Ægtepar (GS,GF)

OEVP - Børnefamilier med familietype: Øvrige par (P,SLP,SBP)

Laver udtræk på personniveau og grupperer på relationer til familietyper.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal børnefamilier i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal børnefamilier i dette niveaunavn i alt

Antal_E_Niveau

Sum af antal børnefamilier i dette niveaunavn med familietypen: Enlig

Pct_E_Niveau

Procentdelen af børnefamilier i dette niveaunavn med familietypen: Enlig

Antal_E_Kom

Sum af antal børnefamilier i datasættet i alt, med familietypen: Enlig

Pct_E_Kom

Procentdelen af børnefamilier i datasættet i alt, med familietypen: Enlig

Antal_G_Niveau

Sum af antal børnefamilier i dette niveaunavn med familietypen: Ægtepar

…som ved Enlige

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"