Børnefamilier

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CPR-nøgletal > Familier >

Børnefamilier

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af forskellige størrelse af børnefamilier pr. niveaunavn. Der vises hvor mange børnefamilier der har et givent børneantal pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige børnefamilier i niveaunavnet. Der vises også hvor mange familier der er i hele datasættet med det pågældende børneantal, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede børnefamilieantal. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CPRStat

PersFamBoernfam

CPR

1B - Familier med ét barn

2B - Familier med to børn

3B - Familier med tre børn

4B - Familier med fire børn

min_5B - Familier med mindst fem børn

Laver udtræk på personniveau og grupperer på relationer til familietyper.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal børnefamilier i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal børnefamilier i dette niveaunavn i alt

Antal_1B_Niveau

Sum af antal børnefamilier i dette niveaunavn med ét barn

Pct_1B_Niveau

Procentdelen af børnefamilier idette niveaunavn med ét barn

Antal_1B_Kom

Sum af antal børnefamilier i datasættet i alt, med ét barn

Pct_1B_Kom

Procentdelen af børnefamilier i datasættet i alt, med ét barn

Antal_2B_Niveau

Sum af antal børnefamilier i dette niveaunavn med to børn

…som ved ét barn

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"