Enhedsanvendelse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > BBR-nøgletal > Enheder >

Enhedsanvendelse

Denne oversigt viser fordelingen af enheders anvendelse pr. niveaunavn. Enhedernes anvendelseskoder er for overskuelighedens skyld, grupperet som vist nedenfor i forskellige anvendelsesgrupper.

Oversigten viser fordelingen af enheder, i de forskellige anvendelsesgrupper, der findes pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige enheder i niveaunavnet.

Der vises også fordelingen af enheder, i de forskellige anvendelsesgrupper i hele datasættet, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede enhedsmængde.

På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

BBRStat

EnhedAnv

BBR

Bolig - Enheder i bygninger til helårsbeboelse defineres som anvendelseskoderne: 100-190

P_L - Enheder i produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o.lign. defineres som anvendelseskoderne: 200-290

H_T_K - Enheder i bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o.lign. defineres som anvendelseskoderne: 300-390

INST - Enheder i bygninger til kulturelle formål samt institutioner defineres som anvendelseskoderne: 400-490

Fritid -  Enheder i bygninger til fritidsformål defineres som anvendelseskoderne: 510,520,530,540,590

MGL_ENHK - Enheder uden anvendelseskode

Udtræk baseret på enhedsniveau.

 

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal enheder i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal enheder i niveaunavnet

Antal_Bolig_Niveau

Antal enheder i anvendelsesgruppen: Bolig i niveaunavnet

Pct_Bolig_Niveau

Procentdel af enheder i cellen, som er i anvendelsesgruppen: Bolig

Antal_Bolig_Kom

Sum af antal enheder i anvendelsesgruppen: Bolig, i hele datasættet i alt

Pct_Bolig_Kom

Procentdel af enheder i hele datasættet, som er i anvendelsesgruppen: Bolig

Antal_P_L_Niveau

Antal enheder i anvendelsesgruppen: P_L i niveaunavnet

…som ved anvendelsesgruppe Bolig…

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"