Fritidshuse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > BBR-nøgletal > Enheder >

Fritidshuse

Denne oversigt viser fordelingen af fritidshuse og deres eventuelle beboelse pr. niveaunavn.

Oversigten viser fordelingen af fritidshuse, af forskellige typer, samt evt. beboelsesstatus, pr. niveaunavn.

Der vises også fordelingen af fritidshuse, i de forskellige typer i hele datasættet.

På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

BBRStat

EnhedFritidshuse

BBR

Sommerhuse - Enheder i Sommerhuse defineres som anvendelseskode: 510 og Boligtype: 5

Beboede_SH - Antal sommerhuse med mindst én tilknyttet CPR-adresse

Kolonihavehuse - Enheder i kolonihavehuse defineres som anvendelseskode: 540 og Boligtype: 5

Beboede_KH - Antal kolonihavehuse med mindst én tilknyttet CPR-adresse

Andre fritidshuse  - Enheder i Anden bygning til fritidsformål defineres som anvendelseskode: 590 og Boligtype: 5

Beboede_AFH - Antal andre fritidshuse med mindst én tilknyttet CPR-adresse

Boligtyper fra BBR

1 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).

2 Blandet erhverv og beboelse med eget køkken.

3 Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken).

4 Fællesbolig eller fælleshusholdning (boligenhed med anvendelseskode 160).

5 Sommer-/fritidsbolig (boligenhed med anvendelseskode 510, 540 og 590).

E Andet (bl.a. institutioner og erhverv)

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal fritidshuse i datasættet i alt

Total_Bebo_Kom

Sum af antal beboede fritidshuse i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal fritidshuse i niveaunavnet

Antal_Sommerhuse_Niveau

Antal enheder af typen: Sommerhus i niveaunavn

Antal_Beboede_SH_Niveau

Antal beboede sommerhuse i niveaunavn

Antal_Sommerhuse_Kom

Sum af antal enheder i anvendelsesgruppen: Bolig, i hele datasættet i alt

Antal_Kolonihavehuse_Niveau

Antal enheder af typen: Kolonihavehuse i niveaunavn

Antal_Beboede_KH_Niveau

Antal beboede kolonihavehuse i niveaunavn

…som ved type Sommerhus…

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"