Familietyper1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CPR-nøgletal > Familier >

Familietyper1

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af familietyper pr. niveaunavn. Der vises hvor mange familier der har en given familietype pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige familer i niveaunavnet. Der vises også hvor mange familier der er i hele datasættet af den pågældende type, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede familieantal. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CPRStat

PersFamType1

CPR

EM - Enlig mand

EK - Enlig kvinde

GF - Gifte (forsk. køn)

GS - Gifte (samme  køn)

P - registreret partner

SLP - Samlevende par

SBP - Samboende par

UB - Ikke hjemmeboende barn under 18 år

Laver udtræk på personniveau og grupperer på relationer til familietyper.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal familier i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal familier i dette niveaunavn i alt

Antal_EM_Niveau

Sum af antal familier i dette niveaunavn af typen: Enlig mand

Pct_EM_Niveau

Procentdelen af familier i dette niveaunavn af typen: Enlig mand

Antal_EM_Kom

Sum af antal familier i datasættet i alt, som er af typen: Enlig mand

Pct_EM_Kom

Procentdelen af familier i datasættet i alt, som er af typen: Enlig mand

Antal_EK_Niveau

Sum af antal familier i dette niveaunavn som er af typen: Enlig kvinde

…som ved enlig mand

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"