Familietyper2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CPR-nøgletal > Familier >

Familietyper2

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af familietyper pr. niveaunavn. Der vises hvor mange familier der har en given familietype pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige familer i niveaunavnet. Der vises også hvor mange familier der er i hele datasættet af den pågældende type, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede familieantal. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CPRStat

PersFamType2

CPR

E_MB - Børnefamilier med familietype: Enlig (EK,EM,UB)

E_UB - Familier uden  børn med familietype: Enlig (EK,EM,UB)

G_MB - Børnefamilier med familietype: Ægtepar (GS,GF)

G_UB - Familier uden  børn med familietype: Ægtepar (GS,GF)

OEVP_MB - Børnefamilier med familietype: Øvrige par (P,SLP,SBP)

OEVP_UB -  Familier  uden børn med familietype: Øvrige par (P,SLP,SBP)

Laver udtræk på personniveau og grupperer på relationer til familietyper.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal familier i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal familier i dette niveaunavn i alt

Antal_E_MB_Niveau

Sum af antal familier i dette niveaunavn af typen: Enlige m. børn

Pct_E_MB_Niveau

Procentdelen af familier i dette niveaunavn af typen: Enlige m. børn

Antal_E_MB_Kom

Sum af antal familier i datasættet i alt, som er af typen: Enlige m. børn

Pct_E_MB_Kom

Procentdelen af familier i datasættet i alt, som er af typen: Enlige m. børn

Antal_E_UB_Niveau

Sum af antal familier i dette niveaunavn som er af typen: Enlige uden børn

…som ved enlige med børn

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"