FlytningerFokusOpland

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CPR-nøgletal > Flytninger >

FlytningerFokusOpland

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af et niveaunavns personbevægelsesmønstre samt hele datasættets personbevægelsesmønstre indenfor en given tidsperiode.

 

For en given periode, kan man beregne antallet af alle flytninger m.m. som er sket ud og ind af et givent fokusområde. Dette kan gøres på baggrunde af flere forskellige niveauer/geometrier.

I kolonnen: OplandNiveau grupperes bevægelserne til de forskellige niveauer, eksempelvis interaktioner med:

Alle distrikter/niveaunavne i Niveauet for det valgte fokusområde (eksempelvis Sogne)

Anden kommune (flytninger til/fra eks. ét sogn fra andre kommuner)

Ankommet/forsvundet (borgere som til- eller fraflytter en adresse uden forudgående eller efterfølgende adressehistorik)

Født/død (Fødte og afdøde i fokusområdet)

Udland (ind- og udrejste i fokusområdet)

 

Borgere der flytter til eller fra en ikke autoritativ adresse får påskriften udenfor niveau i Oplandniveau.

 

Oversigten optæller følgende forekomster:

 

Tilflyttere

Fraflyttere

Gennemsnitligt antal dage på adresse inden fraflytning (GDPA)

Nettotilvækst

Fastboende

Gennemsnitligt antal dage på adresse for fastboende (GDPA)

 

Optællingerne baseres på

en flytteperiode

et distriktsniveau

et fokusområde (et enkelt distrikt i niveauet)

et oplandsområde (øvrige distrikter i niveauet og øvrige kommuner i DK samt udland mv.)

 

Der registreres således alle bevægelser til og fra et fokusområde (i niveauet) i forhold til alle oplandsområder indenfor en flytteperiode.

 

Alle distrikter i et niveau bliver behandlet og er del af den matrix som udgør oversigten. Derfor er det nødvendigt at filtrere i data for at danne et meningsgivende kort.

Filter sættes på:

1.Periode

2.Niveau

3.Fokusområde

 

 

Eksempelvis:

niveau = 'Sogn' and Periode = '20110101 - 20111231' and Fokusomraade = 'Fløng'

     

Eksempelvis:

niveau = 'Kommunepolygon' and Periode = '20110101 - 20111231' and Fokusomraade = 'Høje-Taastrup'

2016-08-24_13-18-57

 

2016-08-24_13-16-56

Kortet viser nettotil/fraflytning i perioden mellem sognet Fløng (blåt) og alle andre sogne i Høje-Taastrup samt øvrige kommuner i Danmark samt udland mv.

Grønne polygoner repræsenterer positive nettotal - røde polygoner negative nettotal.

Hvis et sogn eller kommune ikke har haft interaktion med fokusområdet i perioden dannes der ikke oplandsdata for pågældende sogn/kommune

 

Kortet er baseret på fiktive data

 

Kortet viser nettotil/fraflytning i perioden mellem hele Høje-Taastrup Kommune (blåt) og alle andre kommuner i Danmark samt udland mv.

Grønne polygoner repræsenterer positive nettotal - røde polygoner negative nettotal

Hvis en kommune ikke har haft interaktion med fokusområdet i perioden dannes der ikke oplandsdata for pågældende kommune.

 

Kortet er baseret på fiktive data

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

Periode

Start- og slutdato for flytteperioden

Niveau

Overordnet Niveau for posten

Fokusomraade

Det niveaunavn data beskriver

OplandNiveau

Overordnet beskrivelse af oplandstype

Oplandsomraade

Navne på oplande som interagerer med Fokusområdet

Tilflyt

Antal tilflyttere til fokusområde fra oplandsområde

Fraflyt

Antal fraflyttere fra fokusområde til oplandsområde

Netto

Difference mellem Tilflyt og Fraflyt

Fraflyt_GDPA

Gennemsnit af antal dage en borger, der flytter fra fokusområdet til det specifikke oplandsområde, har boet på sin adresse i fokusområdet inden fraflytning

Total_Fraflyt_GDPA

Gennemsnit af antal dage alle borgere, der flytter fra fokusområdet, har boet på deres adresser i fokusområdet inden fraflytning

Fastboende

Antal borgere som har været fastboende i fokusområdet i perioden

Fastboende_GDPA

Gennemsnit af antal dage de fastboende borgere har boet på deres adresse ved flytteperiodens udgang

Total_Tilflyt

Antal tilflyttere til fokusområdet i hele perioden (fra alle oplandsområder)

Total_Fraflyt

Antal fraflyttere fra fokusområdet i hele perioden (til alle oplandsområder)

Total_Netto

Difference mellem Total_Tilflyt og Total_Fraflyt

Geometri

Oplandsområdets geometri