Husstandsstørrelser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CPR-nøgletal > Husstande >

Husstandsstørrelser

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af husstandsstørrelser pr. niveaunavn. Der vises hvor mange husstande der har en given størrelse pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige husstande i niveaunavnet. Der vises også hvor mange  husstande der er i hele datasættet med den pågældende størrelse, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede husstandsantal. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

Dertil vises niveaunavnets gennemsnitlige husstandsstørrelse samt den gennemsnitlige husstandsstørrelse for hele datasættet.

 

 

Skema        

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CPRStat

PersHusstandsStr

CPR

H1 - Husstand bestående af én person

H2 - Husstand bestående af to personer

H3 - Husstand bestående af tre personer

H4 - Husstand bestående af fire personer

H5 - Husstand bestående af fem personer

H6 - Husstand bestående af seks personer

H7 - Husstand bestående af syv personer

H_min8 - Husstand bestående af mindst otte personer

 

Laver udtræk på familieniveau og grupperer på enhedsadresser til husstandstyper.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal husstande i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal husstande i dette niveaunavn i alt

GnmSnStr_Kom

Viser gennemsnitsstørrelsen for alle husstande i datasættet

GnmSnStr_Niveau

Viser gennemsnitsstørrelsen for alle husstande i niveaunavnet

Antal_H1_Niveau

Sum af antal husstande i denne celle bestående af én person

Pct_H1_Niveau

Procentdelen af husstande i dette niveaunavn bestående af én person

Antal_H1_Kom

Sum af antal husstande i datasættet i alt, bestående af én person

Pct_H1_Kom

Procentdelen af husstande i datasættet i alt, bestående af én person

Antal_H2_Niveau

Sum af antal husstande i dette niveaunavn bestående af to personer

…som ved enlig mand

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"