Historik

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  LOIS Statistik >

Historik

Dannelsen af historik i LOIS Statistik.

Systemet opdaterer automatisk alle basisdata dagligt.

Der foretages således en opsamling og geokodning af alle bygninger, boliger, personer og virksomheder hver eneste dag som afspejler den dagsaktuelle situation i registrene.

 

Systemet gemmer automatisk historik med indgangen til hvert kvartal. Datasættene stemples med en tidsdimension (DimTidID) som referer til datoen for indgangen til et nyt kvartal.

Den opbyggede kvartalshistorik genberegnes efter 30 dage, således at sent indkomne flyttemeddelelser kan opkvalificere datasættet pr. samme dato som Danmarks Statistik. Disse opkvalificerede data gemmes i skemaet: CPRDST

 

Den originale kvartalshistorik vil fortsat blive opkvalificeret med tilbagedaterede ændringer i CPR i op til et år. Dette gøres for at skabe et datasæt som afspejler registerets udvikling bedst muligt.