Diskretion

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  LOIS Statistik >

Diskretion

Ved anvendelse af statistiske data gælder der generelt det princip, at ”man ikke må kunne opnå yderligere viden om enkeltpersoner”, ved brug/visning af statistikdata. Dette har vi taget hånd om i LOIS Statistik, ved kun at have ét parameter med i hvert datasæt. Det gør, at disse data kan bruges frit, når vi kun bruger ét parameter, og tillader også at der kan vises enkeltforekomster i en celle.

 

Når der arbejdes med datasæt baseret på CPR-data skal man dog være mere opmærksom på, hvad man viser, og anvende diskretionering ved visning af visse parametre. Det er den sunde fornuft der skal råde og vurdere, hvad der er rimeligt at vise.

 

For alle data typer gælder, at man stort set kan vise hvad man vil, når det er til interne analyser. Når noget skal offentliggøres i breve, publikationer, på nettet o.l. skal man gøre sig en ekstra overvejelse, om der er noget som bør diskretioneres inden det offentliggøres. Igen er det den sunde fornuft som bør råde.

 

Kommunikation omkring disse statistiske data bør generelt være ”det er sandsynligt” og ikke ”vi ved”.

 

 

Danmarks Statistik anvender nedenstående regler ved visning af statistiske oversigter på kort (kun ét parameter):

 

Antal husstande i cellen/klyngen

Danmarks Statistik:

1-19 husstande

Ingen data frigives

20-49 husstande

Nøgletal (eks. gennemsnitsindkomst)

50-99 husstande

Få intervalgrupper

100-149 husstande

Flere intervalgrupper

> 150 husstande

Statistiksystemer (større udstillinger af statistikoversigter med historik)