Kapitel 1 Hjælp til SKRÆNT

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Kapitel 1 Hjælp til SKRÆNT

SKRÆNT er et program til optegning af skråningssignaturer i en MicroStation designfil. Formålet med programmet er på en enkel måde at få illustreret jordoverfladens niveauændringer ved at optegne skråningssignaturerne.

 

SKRÆNT er fuldt integreret i MicroStation-miljøet, og brugeren vil derfor i et velkendt og fleksibelt miljø hurtigt kunne sætte sig ind i programmets funktioner.