3.11 Udskrift af servituterklæring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  3 Brugervejledning >

3.11 Udskrift af servituterklæring

Det er muligt at lave to forskellige slags udskrift af servitutter fra TLexplorer:

Servituterklæring udskrevet som et PDF-dokument eller

Servituterklæring udskrevet til et Excel-dokument (Tilkøbsmodul)

 

Udskrivservituterklaering

 

Hver funktion er beskrevet under punkt 3.11.1 og 3.11.2.