3.11.1 Servituterklæring PDF

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  3 Brugervejledning > 3.11 Udskrift af servituterklæring >

3.11.1 Servituterklæring PDF

I TLexplorer er der som standardfunktionalitet mulighed for at udskrive en servituterklæring over tinglyste servitutter på en ejendom.

Funktionen startes ved at der vælges en ejendom eller punktet "servitut" under en sag (Klik enten på ejendomsbetegnelsen eller på "Servitut" under ejendomsbetegnelsen).

 

Vælg herefter "Udskriv" og "Servituterklæring (ctrl + s)" fra menupunktet øverst.

 

Udskrivservituterklaering_pdf2

 

Når dette valg foretages åbnes følgende dialogboks:

 

Udskrivservituterklaering_pdf

 

I dette vindue indtastes/redigeres teksterne i alle felter med hvid baggrund som ønsket.

Ved at højreklikke i felterne med teksten "Indsæt logo" og herefter vælge "Tilføj logo", kan der indsættes et passende logo til servituterklæringen.

Selve erklæringen om hvorledes landinspektøren forholder sig overfor de enkelte tinglyste servitutter, indtastes for hver servitut i felterne med grøn baggrund i kolonnen "Erklæring".

 

Til slut trykkes der på "Udskriv" nederst i venstre hjørne for, at generere et PDF-dokument, som automatisk vil blive åbnet når det er dannet.

Bemærk! Når vinduet for Servituterklæringer lukkes ned, gemmes de indtastede tekster ikke.