Hjælp til VisEjendom

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Hjælp til VisEjendom

VisEjendom er en MDL-applikation til MicroStation til visualisering af ejendomme på baggrund af matrikelkort og registerdata.

 

VisEjendom er udviklet med henblik på at visualisere, hvilke matrikelnumre der indgår i en ejendom. Baggrunden herfor er det digitale matrikelkort, samt et registerudtræk hvori hvert matrikelnummer og ejendomsnummer kan slås op - alternativt en adgang til til LIFAOIS-webservicen.

 

Programmet kan anvende et matrikelkort, som ligger i en MGE-struktur, men det kan også anvendes med matrikelkort, som er hentet med WFS-tjenesten fra GST. Det er altså ikke længere nødvendigt at have et lokalt matrikelkort liggende i MGE-datastruktur. Her anvendes så i stedet taginformation.

 

Fremgangsmåden set fra brugerens side er, at der udpeges et matrikelnummer, hvorefter programmet viser de parceller, som indgår i samme ejendom som det udpegede matrikelnummer, med en farveudfyldning, en skravering eller en patternering.

 

Med LIFA’s OIS web service

Når programmet konfigureres med brug af LIFA's OIS web-service aflæser programmet matrikelnummer og ejerlavskode for det udpegede matrikelnummer (fra databaselinket i det lokale matrikelkort eller hvis der er tale om matrikelkort som er trukket hjem fra GST med WFSimport), herefter udføres et opslag på LIFA’s OIS web service for at hente ejendomsnummeret til det udpegede matrikelnummer.

 

Dernæst hentes de øvrige matrikelnumre, samt evt. ejers navn og adresse fra OIS, hvis brugeren har adgang hertil og det er konfigureret i den celle-definition, der styrer web-opslagene. De pågældende matrikelnumre opsøges i kortet, de tilhørende parceller farveudfyldes, skraveres eller patterneres. Samtidig hermed gemmes informationer om ejendommen i en ejendomsID-celle, til brug for udarbejdelse af en liste (signaturforklaring).

 

Uden LIFA’s OIS web service

Programmet aflæser matrikelnummer og ejerlavskode for det udpegede matrikelnummer, herefter udføres et opslag i database-tabellen med ejendomsnumre mv. for at se, hvilket ejendomsnummer det udpegede matrikelnummer har.

 

Dernæst udføres et opslag i samme tabel for at se, hvilke matrikelnumre der indgår i denne ejendom, de pågældende matrikelnumre opsøges i kortet, de tilhørende parceller farveudfyldes. Samtidig hermed gemmes informationer om ejendommen i en ejendomsID-celle, til brug for en liste (signaturforklaring).

 

Opsætning

Opsætningen af programmet forudsætter kendskab til tabellerne i databasen. Via opsætningen er det muligt at definere, hvilke tabeller programmet kan basere sig på og hermed er det muligt at visualisere andre temaer end ejendomme, f.eks lokalplaner, distrikter af forskellig art osv. kan også vises med VisEjendom.

 

Denne dokumentation er delt i 3 kapitler. I kapitel 1 gives en generel brugervejledning, mens kapitel 2 omhandler tilpasning af programmet til brugerens specielle behov, herunder opsætning af celler og databasetabeller. I kapitel 3 gives en installationsvejledning, og både kapitel 2 og 3 henvender sig mest til den systemansvarlige.