Velkommen
Brugervejledning
Opmåling i marken
Kodeliste
Hvad skal registreres
Knudepunkter
Ledninger
Attributværdier
MicroStation
Indlæsning
Redigering
Attributværdier
DanVand Export
Indstillinger
Kodeliste
Div indstillinger
Opbyg DanVand lag
Find målte knudepunkter
Find målte ledninger
Slet Vand lag
Liste
Edit
Export til DanVand
Installationsvejledning

© 2012 Lifa A/S, Landinspektører