Forord

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Forord

KOORDSYS er et MicroStation program til konvertering af koordinater og koter mellem forskellige danske referencesystemer.

 

KOORDSYS kan anvendes til

omregning af enkelt-koordinater mellem forskellige referencesystemer. (Enkelt­punkts­om­reg­ning).

placering af et punkt fra èt referencesystem og indsætte det i en andet referencesystem (Indsæt Datapunkt).

omregning/konvertering af MicroStation filer, hvor alle koordinat/­geo­me­tri­­punkter automatisk omregnes fra eet referencesystem til et andet. Alle øvrige attribut-værdier mv. bibeholdes. (Konvertering af en hel fil)

omregning/konvertering af flere filer på en gang (Batch afvikling)

 

Der er frit valg for at konvertere koordinater og koter samtidigt, eller hver for sig, én af gangen.

Er der bestemte kote intervaller som ikke skal konverteres, (f.eks. tekst i kote 0 eller -99), kan der opsættes flere intervaller med ”Dummy koter” som forbliver urørte.

 

KOORDSYS er baseret på Kort og Matrikelstyrelsens autoriserede trans­for­ma­tions­­­rutiner, som eksempelvis anvendes af KMS’s trans­for­ma­tions­værktøj KMS­TRANS. KOORDSYS forudsætter tilstedeværelse af KMS’s KMSTRLIB.DLL, GdTransMS.dll samt geoide definitioner.

 

KOORDSYS kan arbejde med følgende referencesystemer:

- plan:System34, System35, FK89 (Færøsk), Kp2000, UTM (ED50, WGS84, Euref89/ETRS89)

- koter:        DNN og DVR90

 

Der kan herudover specificeres op til 99 brugerspecifikke referencesystemer (plan). Referencesystemerne specificeres med en minilabel efter specifikationerne til KMSTRANS (Se nærmere i kapitlet om installation)

 

DET FORUDSÆTTES AT System34-koordinater i designfiler er gemt som

–X, Y (programmet kan ikke anvendes til omregning af designfiler, hvor Sy­stem­34-koordinater er organiseret som Y, X).