Ejerlejligheder

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > BBR-nøgletal > Boliger >

Ejerlejligheder

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af ejerlejligheder pr. niveaunavn. Der vises hvor mange ejerlejligheder der findes pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige boliger i niveaunavnet. Der vises også hvor mange ejerlejligheder der er i hele datasættet, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede boligmængde. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

Fælles for alle boligoversigter i LOIS Statistik, gælder at en bolig defineres som:

Alle enheder i BBR hvorpå der kan dannes et match med en CPR-adresse

Yderligere enheder i BBR med boliganvendelseskode uden matchende CPR-adresse (ubeboede boliger)

Cpr-adresser uden matchende BBR-enhed

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

BBRStat

BoligEjerlejlighed

BBR

Antal ejerlejligheder - Antal boliger i cellen der er registreret som ejerlejlighed

Antal ikke ejerlejlighed - Øvrige boliger i cellen

Der medtages både beboede og ubeboede ejerlejligheder

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal boligenheder i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal boligenheder i niveaunavn

Antal_Ejerlejlighed_Niveau

Antal ejerlejligheder i niveaunavn

Pct_Ejerlejlighed_Niveau

Procentdel af ejerlejligheder i niveaunavn

Antal_Ejerlejlighed_Kom

Sum af antal ejerlejligheder, i hele datasættet i alt

Pct_Ejerlejlighed_Kom

Procentdel af ejerlejligheder, i hele datasættet

Antal_Ikke_Ejerlejlighed_Niveau

Antal øvrige boliger i niveaunavn

…som ved Ejerlejlighed…

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"