Utidssvarende boliger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > BBR-nøgletal > Boliger >

Utidssvarende boliger

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser placeringen af de utidssvarende boliger.

Definitionen på en utidssvarende bolig er en enhed som ikke har:

vandskyllende toilet

eller badeværelse i enheden

eller eget køkken

eller centralvarme, fjernvarne eller varmepumpe

 

Der vises hvor mange utidssvarende boliger der er pr. niveaunavn. Der vises også hvor mange utidssvarende boliger der er i hele datasættet, samt hvor mange procent de utidssvarende boliger udgør af den samlede boligmængde i henholdsvis niveaunavnet og datasættet som helhed.

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

BBRStat

BoligUtidssv

BBR

Ingen

Laver udtræk på enhedsniveau.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Summen af antal boliger i datasættet

Total_Niveau

Summen af antal boliger i niveaunavn

Antal_Niveau

Antallet af utidssvarende boliger i niveaunavn

Pct_Niveau

Procentdelen af boliger i niveaunavnet som er utidssvarende

Antal_Kom

Antallet af utidssvarende boliger i datasættet i alt

Pct_Kom

Procentdelen af boliger i hele datasættet som er utidssvarende

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"