Familiestørrelse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CPR-nøgletal > Familier >

Familiestørrelse

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af familier af forskellig størrelse pr. niveaunavn. Der vises hvor mange familer der har en given størrelse pr. miveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige familer i niveaunavnet. Der vises også hvor mange familier der er i hele datasættet af den pågældende størrelse, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede familieantal. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CPRStat

PersFamStr

CPR

FS1 - Familier bestående af 1 person

FS2 - Familier bestående af 2 personer

FS3 - Familier bestående af 3 personer

FS4 - Familier bestående af 4 personer

FS5 - Familier bestående af 5 personer

FS_min_6 - Familier bestående af mindst  6 personer

 

Laver udtræk på personniveau og grupperer på relationer til familiestørrelser.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal familier i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal familier i dette niveaunavn i alt

Antal_FS1_Niveau

Sum af antal familier i dette niveaunavn bestående af 1 person

Pct_FS1_Niveau

Procentdelen af familier i dette niveaunavn bestående af 1 person

Antal_FS1_Kom

Sum af antal familier i datasættet i alt, bestående af 1 person

Pct_FS1_Kom

Procentdelen af familier i datasættet i alt, bestående af 1 person

Antal_FS2_Niveau

Sum af antal familier i dette niveaunavn bestående af 2 personer

…som ved FS1

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"