Ejerforhold

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > BBR-nøgletal > Boliger >

Ejerforhold

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af boligejerforhold pr. niveaunavn. Der vises hvor mange boliger der findes med de forskellige boligejerforhold pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de enkelte kategorier udgør af samtlige boliger i niveaunavnet. Der vises også hvor mange boliger der er i hele datasættet af de forskellige boligejerforhold , samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede boligmængde. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

Fælles for alle boligoversigter i LOIS Statistik, gælder at en bolig defineres som:

Alle enheder i BBR hvorpå der kan dannes et match med en CPR-adresse

Yderligere enheder i BBR med boliganvendelseskode uden matchende CPR-adresse (ubeboede boliger)

Cpr-adresser uden matchende BBR-enhed

 

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

BBRStat

BoligEjerfor

BBR

Privat_IS - Privatpersoner, incl. I/S

AS_APS - A/S, APS og andre selskaber

Andelsboligfor - Private andelsboligforeninger

Almen_boligorg - Almen boligorganisation

For_Leg_Inst - Foreninger, legater og institutioner

Andre_ejerforh - Andre ejerforhold

Kommune - Den kommune hvor ejendommen er beliggende

Region - Region

Stat - Staten

 

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal boligenheder i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal boligenheder i niveaunavnet

Antal_Privat_IS_Niveau

Antal boligenheder med ejerskabsforholdet: Privatpersoner, incl. I/S i niveaunavnet

Pct_Privat_IS_Niveau

Procentdel af alle boligenheder i cellen med ejerskabsforholdet: Privatpersoner, incl. I/S

Antal_Privat_IS_Kom

Sum af antal boligenheder med ejerskabsforholdet: Privatpersoner, incl. I/S, i hele datasættet i alt

Pct_Privat_IS_Kom

Procentdel af alle boligenhederne i datasættet med ejerskabsforholdet: Privatpersoner, incl. I/S

Antal_AS_APS_Niveau

Antal boligenheder med ejerskabsforholdet: A/S, APS og andre selskaber i niveaunavnet

…som ved boligejerforhold Privat_IS…

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"