Familietyper3

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CPR-nøgletal > Familier >

Familietyper3

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af familietyper pr. niveaunavn. Der vises hvor mange familier der enten har eller ikke har børn pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige familer i niveaunavnet. Der vises også hvor mange familier der er i hele datasættet af den pågældende type, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede familieantal. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

Dertil viser oversigten gennemsnitligt børnetal pr. familie, både i niveauet og i hele datasættet. Gennemsnitligt antal børn vises både set i forhold til alle familier, men også kun i forhold til børnefamilier.

 

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CPRStat

PersFamType3

CPR

F_MB - Familier med hjemmeboende børn

F_UB - Familier uden hjemmeboende børn

B_Gns - Gennemsnitligt antal børn fordelt over alle familier

B_Gns_BF - Gennemsnitligt antal børn fordelt over børnefamilier

Laver udtræk på personniveau og grupperer på relationer til familietyper.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal familier i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal familier i dette niveaunavn i alt

Antal_F_MB_Niveau

Sum af antal familier med børn i dette niveaunavn

Pct_F_MB_Niveau

Procentdelen af familier med børn i dette niveaunavn

Antal_F_MB_Kom

Sum af antal familier med børn i datasættet i alt

Pct_F_MB_Kom

Procentdelen af familier med børn i datasættet i alt

Antal_F_UB_Niveau

Sum af antal familier uden børn i dette niveaunavn

…som ved familier med børn

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"