Virksomheder_basis

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Basisdata > CVR-basisdata >

Virksomheder_basis

Datastruktur for Virksomheder_basis

 

Tabellen rummer alle virksomheder (produktionsenheder) for den indeholdte udstrækning (typisk en kommune) gennem alle tilgængelige tidssnit.

 

Datasættet indeholder kun produktionsenheder som ikke er under konkursbehandling på tidspunktet for udtræksdatoen.

 

Kolonnenavn

Forklaring

Udfaldsrum

Format

MI_PRINX

FeatureID (Primary Key)

 

(Integer)

UdtraekDato

Dato for CVR-udtræk fra LOIS

 

(DateTime) (2015-12-11 00:00:00)

DimTidID

ID til tidsdimension

 

(Integer) (20150101)

KOMMUNE_NR

Kommunenr for adresse på virksomheden

 

(Smallint)

PNR

Virksomhedens Produktionsenheds-nr

 

(Integer)

CVRNR

Virksomhedens CVR-nr

 

(Integer)

BRANCHE

Virksomhedens branchekode

 

(Integer)

ANT_INCL_EJERE

Antal ansatte inklusive ejere

 

(Integer)

ANT_ANS

Antal ansatte

 

(Integer)

ANT_AARSV

Antal ansatte opgjort på leverede årsværk

 

(Integer)

VIRKFORM_TEKST_LANG

Virksomhedens selskabsform

Aktieselskab

Andelsselskab (-forening)

Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar

Anden udenlandsk virksomhed

Anpartsselskab

Enkeltmandsvirksomhed

Erhvervsdrivende fond

Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties

Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab

Folkekirkelige Institutioner

Fond

Forening

Forening eller selskab med begrænset ansvar

Forening med begrænset ansvar

Frivillig forening

Interessentskab

Iværksætterselskab

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Kommanditselskab

Personligt ejet Mindre Virksomhed

Primærkommune

Region

Selskab med begrænset ansvar

Selvstændig offentlig virksomhed

Statslig administrativ enhed

Særlig finansiel virksomhed

Øvrige virksomhedsformer

(Varchar(210))

ENH_STARTDATO

Produktionsenhedens opstartsdato

 

(Varchar(26))

STARTAAR

Produktionsenhedens opstartsår

 

(Integer)

HOVEDAFD

Angivelse om enheden er virksomhedens hovedafdeling

1 = Ja

0 = Nej

(Integer)

VEJ_KODE

Vejkode for adresse på virksomheden

 

(Smallint)

HusNr

Husnummer for adresse på virksomheden

 

(Varchar(10))

HusNrGeo

Anvendt husnummer for geokodning af virksomheden

 

(Varchar(10))

Aktuel

Angivelse af om posten er en del af de dagsaktuelle data eller vedrører et historisk tidssnit

1 = data er aktuelle

0 = data vedr et historisk tidssnit (DimTidID)

(Bit)

GeoKodeKvalitet

Angivelse af om geokodningen er sket som direkte adressematch mellem CVR og BBR, som tilnærmet eller ikke udført

Ja = Eksakt adressematch opnået

Nej = geokodning ikke udført

Tilnærmet = geokodet til nærmeste adresse på samme vejside

(Nvarchar(10))

DimPunktId

Nøgle til adgangsadressepunkt i tabellen: Dimpunkt

 

(Integer)