Servituterklæring Excel (tilkøbsmodul)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  3 Brugervejledning > 3.11 Udskrift af servituterklæring >

Servituterklæring Excel (tilkøbsmodul)

Udover at udskrive servituterklæringer til et PDF-dokument, er der også åbnet mulighed for at udskrive servituterklæring til Excel regneark, hvor opsætning og layout i meget større omfang kan redigeres.

Funktionen startes ved at der vælges en ejendom eller punktet "servitut" under en sag (Klik enten på ejendomsbetegnelsen eller på "Servitut" under ejendomsbetegnelsen).

 

Vælg herefter "Udskriv" og "Servituterklæring Excel (ctrl + shift + s)" fra menupunktet øverst.

 

Udskrivservituterklaering

 

Hvis det er første gang denne menu vælges, skal der indtastes en produktnøgle, som du modtager fra LIFA ved køb af modulet.

Herefter åbnes følgende dialogboks:

 

Indstilling_til_servituterklaering

I feltet "Ejendom" kan det ses hvilken ejendom samt sagsnr. der dannes en servituterklæring for.

Herefter vælges i hvilken anledning der udføres servituterklæring. Dette valg medfører at der indsættes en tekst i Excel-regnearket. Hvis denne tekst ønskes præciseret eller ændret, kan dette let gøres når Excel-arket åbnes op.

I feltet "Antal delnumre" skrives hvor mange delnumre udover restejendommen servituterlææringen indeholder.

 

Slutteligt står den aktuelle landinspektør angivet. Navnet tages fra det valgte certifikat som er sat i indstillingerne i TLexplorer.

 

Når der trykkes OK åbnes Servituterklæringen i Excel:

 

Servituterklaeringexcel

 

Som udgangspunkt kan alt i regnearket rettes til som ønsket. Særligt teksten under overskriften med angivelse af kvadratmeter osv. bør rettes til.

De enkelte servitutters løbenumre og navn vil ofte fylde mere end to linjer, men dette vil programmet automatisk tage højde for, så intet tekst bliver skjult af for lav rækkehøjde for disse linjer. Da denne automatik benytter den font som er vist i eksemplet, bør denne ikke ændres i dokumentet.

 

Den blå markering samt teksten side 1, er indstillinger sat i dokumentet, som viser dokumentets tilpasning til en standard A4-side.

 

Dokumentet er tænkt som et afkrydsningsskema, hvor de enkelte delnumre kan skrives ind som overskrift, hvorefter det med kryds kan markeres hvilke delnumre de enkelte servitutter vedrører.

 

Standardskabelon

Fra version 1.9.14 af TLexplorer, vil der automatisk blive skabt en skabelon, som benyttes til at skabe servituterklæringerne.

Skabelonen er som standard placeret her: "C:\Program Files (x86)\LIFA\TLexplorer\Servituterkl_template.xlsx"

 

Denne skabelon kan frit ændres og rettes til. Det anbefales dog ikke at rette i selve skemaet med servitutterne, men udelukkende i teksterne øverst og nederst på siden samt udskiftning af logoet.

 

Hvis funktionen anvendes i et firma, hvor flere brugere ønsker at benytte den samme skabelon, kan placeringen af skabelonen ændres på følgende måde:

 

1. Fra Hovedmenuen i TLexplorer trykkes Ctrl+Shift+Alt+c. Herefter kommer der et lille "console"-vindue frem, som vist herunder:

 

Console

 

2. I Console-vinduet skrives "config" efterfulgt af et tryk på Enter-tasten. Følgende dialog med konfigurationen kommer frem:

 

Indstillinger

 

Her er det værdien ud for "ServitutErklaeringTemplatePath" som skal rettes til den nye sti. (Markeret herover)