- A -

Alder - delt på aldersgrupper

Alder - gennemsnit

Alder - ældste person

Analysemodul

Anvendelse af oversigter i GIS

Arbejdspladser

- B -

Basisdata

Beboelsesstatus

Begrebsafklaring

Boligart

Boliger

IconBoliger_basis
IconBoliger

Boliger efter art/ejerform

Brancher

Brændeovn

Bygninger

Bygningsalder

Børn

Børnefamilier

Børnefamilietyper

- C -

Centralvarme

Civilstand

- D -

Dataklasser

Detailhandel

DimTidID

Diskretionering

- E -

Ejerforhold

Ejerlejligheder

Elovne

Enheder

Enhedsanvendelse

Europaparlamentsvalg

Excel

- F -

Familier

Familiestørrelse

Familietyper1

Familietyper2

IconFamilietyper2
IconFamilietyper3

Fastboende

Fjernvarme

Flytninger

Flytteanalyser

Flytteperiode

Folketingsvalg

Forretning

Fraflyttere

Fritidshuse

- G -

GIS

- H -

Historik

Hoteller

Husstande

Husstandsstørrelser

Husstandstyper

- K -

Kolonihavehuse

Kommunalvalg

Kultur

- M -

Manglende geokodning af borgere

Middellevealder

- N -

Naturgas

Niveau

Niveaunavn

- O -

Offentlig Administration

Ombygningår

Opstartsår

Opvarmningsform

Oversigter

- P -

Pengeinstitut

Personer

IconPersoner_basis
IconGeodemografiske deciler

Persontransport

- S -

Sommerhuse

Statsborgerskab

Stemmeberettigede

Størrelse

Sundhed

- T -

Tagmaterialer

Tilflyttere

- U -

ubeboet bolig

Udstrækning

Upload af nye geometrier

Utidssvarende boliger

- V -

Varmeinstallation

Varmepumpe

Virksomheder